Giao diện trực quan thân thiện

Theo dõi hiệu quả quá trình thu chi của thu ngân và các hoạt động nội bộ của nhân viên trên hệ thống để giảm thiểu sai sót ít nhất

Demo

Mạng xã hội cư dân

Cư dân có thể trao đổi tương tác với nhau trên nền tảng. Từ đó tăng tính kết nối của cộng đồng cư dân trong chung cư

Tải về